Sửa biến tần Toshiba

Biến tần Toshiba bị nổ công suất.

Ngoài ra còn các lỗi khác thường gặp như:

OCL: OVERCURENT ( lỗi quá dòng)
EPHI: Input phase failure ( lỗi pha đầu vào)
EPHO: Output phase failure  ( lỗi pha đầu ra)
OP1: Overvoltage during acceleration ( lỗi quá áp)
OL1: Inverter overload ( lỗi quá tải )
OL2: Motor overload ( lỗi quá tải)
OH: Overheat ( lỗi quá nhiệt)
E: Emergency stop
UC: Low-current operation Trip
EF2: Ground fault trip

 

INTECH chuyên  sửa chữa biến tần Toshiba VF-S9, VF-S11, VF-MB1, VF-AS1, VF-PS1, VF-NC3, VF-NC1, VF-FS1, VF-A7, VF-P7, VF-S7, VF-S7e, VF-A5, VF-A5P, VF-SX, VF-SXN, VF-EXN, VF-A3, VF-A3N, VF-S3, VF-P2, VF-A1, VF-P1, VF-V3, RC7, VF-PACK, CS7…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *