Sửa biến tần Mitsubishi

Sửa biến tần Mitsubishi không có điện áp ra.

đầu tiên biến tần báo lỗi E.OHT (quá nhiệt ở cảm biến ngoài), sau khi khắc phục song thì biến tần mất áp đầu ra khi chạy.

INTECH đã khắc thành công lỗi mất áp đầu ra của biến tần.

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra chúng tôi còn khắc phục các lỗi khác như:

– OC: OVERCURENT ( lỗi quá dòng)
– OV: OVERVOLTAGE ( lỗi quá áp)
– OH: OVER HEATING ( lỗi quá nhiệt)
– UVT: Undervoltage protection
– LU: LOW VOLTAGE ( lỗi điện áp thấp)
– OL: OVER LOAD ( lỗi quá tải)
– EF: EXTERNAL FAULT ( lỗi mở rộng)
– GF: GROUND FAULT ( lỗi chập mass)
– CE: COMMUNICATION EROR ( lỗi giao tiếp)
– PE: Parameter error ( cài đặt lỗi)
– E6, E7: CPU error ( lỗi CPU)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *