Sửa biến tần Emerson

Sửa biến tần Emerson đang chạy báo lỗi E010

Lỗi này liên quan đến IGBT. INTECH đã sửa thành công lỗi này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra chúng tôi đã khắc phục được các lỗi khác như:

HF20 : Power stage – code error
HF21 : Power stage – unrecognised frame size
HF22 : OI failure at power up – output short circuit or possible output bridge
failure
HF27 : Power stage thermistor fault
HF28 : Power circuit thermistor 2 or 3 fault/internal fan fault (size 3 only
HF29 : Fan failure (current too high)
HF30 : DCCT wire break trip from power module
HF31 : Internal capacitor bank fan failure (size 4 and larger)
HF32 : Power circuit temperature feedback multiplexor failure

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *