Sửa biến tần ConVo

Sửa biến tần CONVO tình trạng báo lỗi “Er17”.

Nguyên nhân: Do hỏng công suất, INTECH đã tiến hành thay thế và sửa lỗi biến tần thành công.

 

 

 

Ngoài ra chúng tôi còn khắc phục các mã lỗi khác như:

 • Er.01: Biến tần quá dòng khi tăng tốc.
 • Er.02: Biến tần quá dòng khi giảm tốc
 • Er.03: Biến tần quá dòng khi đang chạy.
 • Er.04: Biến tần quá áp trong khi gia tốc.
 • Er.05: Biến tần quá áp trong khi giảm tốc.
 • Er.06: Biến tần quá áp khi đang chạy.
 • Er.07: Biến tần quá áp khi đang dừng.
 • Er.08: Biến tần điện áp thấp trong khi chạy.
 • Er.09: Biến tần bị quá tải.
 • Er.10: Động cơ quá tải.
 • Er.11: Biến tần quá nhiệt.
 • Er.12: Biến tần tự phát hiện lỗi
 • Er.13: Lỗi do nhiễu.
 • Er.15: Lỗi IPM.
 • Er.16: Thiết bị bên ngoài lỗi.
 • Er.17: Lỗi phát hiện dòng.
 • Er.18: Lỗi truyền thông RS485.
 • Er.19: Lỗi phản hồi từ PID.

 

One thought on “Sửa biến tần ConVo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *